Coaching en Methode

Naast groepstrainingen krijgen deelnemers individuele coaching volgens de EventHands-aanpak. Onze coaches zijn gespecialiseerd in het begeleiden van voortijdige schoolverlaters, jongeren met een beperking of ontwikkelingsachterstand en jongeren zonder startkwalificatie.

De EventHands-begeleiding bestaat uit:

Een individueel begeleidingsprogramma, uitgevoerd door een coaches met een achtergrond in de hulpverlening en/of re-integratie. Dit programma sluit aan op zorg- en re-integratietrajecten.

Een groepsdynamisch begeleidingsprogramma, uitgevoerd door een professional met een welzijnsachtergrond. Dit programma is gericht op bewustwording en maatschappelijke activering.

Voor een korte impressie: in dit item komt een deelnemer aan het woord over het programma en de begeleiding die hij kreeg tijdens zijn deelname.

EventHands biedt op verschillende niveaus modules aan die afzonderlijk of chronologisch worden gevolgd, afhankelijk van de behoefte en ondersteuningsvraag. Deelnemers volgen in een groep theorie en workshops van professionals uit de festivalwereld en krijgen trainingen. Daarnaast gaan ze onder professionele begeleiding aan de slag op festivals en culturele evenementen, zoals Bevrijdingsfestival Overijssel, Mysteryland en Encore Festival. Zo zet EventHands cultuur in om jongeren hun talent en ambitie te laten ontdekken en bieden we leerwerktrajecten aan die opleiden tot evenement-, festival- of productieassistent.

Trainers en coaches werken binnen het programma intensief samen om de verschillende programmaonderdelen op elkaar aan te sluiten. Naarmate een jongere langer deel neemt, worden taken uitdagender en vormt de jongere met andere deelnemers een nieuwe groep. Zo groeit de deelnemer persoonlijk en professioneel.

De gemiddelde tijdsinvestering voor een jongere is zes dagdelen per maand. Dit is inclusief groepsmomenten, evenementen, activiteiten, workshops en trainingen. De tijdsinvestering wordt groter als een deelnemer meer taken oppakt en intensiever betrokken raakt bij de organisatie van activiteiten, evenementen en andere eigen initiatieven. Dit is de eigen keuze van de individuele deelnemer en de trainers.

"De werkwijze van EventHands brengt een zichtbaar snelle ontwikkeling teweeg bij de jongeren"

projecten

Maatschappelijke Diensttijd

lees verder

Encore Festival

lees verder

Mysteryland

lees verder

Bevrijdingsfestival

lees verder