Methode

EventHands is een training van maximaal één jaar voor jongeren van 16 tot en met 27 jaar die aan de slag willen in de culturele sector en/of festivalwereld. De EventHands-aanpak valt het beste te omschrijven als een zorginterventie waarin cultuur wordt ingezet als middel om jongeren te maatschappelijk te activeren en twee treden te laten stijgen op de participatieladder. De leerwerktrajecten leiden op tot evenement-, festival- of productieassistent. Onze coaches zijn gespecialiseerd in het begeleiden van jongeren met een achterstand, jongeren zonder startkwalificatie en voortijdige schoolverlaters.

EventHands biedt op verschillende niveaus modules aan die afzonderlijk of chronologisch worden gevolgd, afhankelijk van de behoefte en ondersteuningsvraag. Deelnemers krijgen in groepsverband theorie, trainingen en volgen workshops van professionals uit de festivalwereld. Daarnaast begeleiden coaches de jongeren individueel.

Gedurende het traject gaan deelnemers aan de slag op festivals en evenementen. Ze worden voor verschillende functies ingezet: van festivalmedewerker tot publieksbegeleider en van medewerker terreinonderhoud tot suppoost of artiestenbegeleider. Professionals uit het EventHands-team of de festivalorganisatie begeleiden de werkzaamheden.

De klussen zijn in eerste instantie laagdrempelig en dus door iedereen uit te voeren. Hierdoor komen succeservaringen tot stand die het zelfvertrouwen vergroten en ervoor zorgen dat de deelnemers zich gewaardeerd voelen. Onderdeel van het programma is het organiseren van eigen activiteiten voor een van onze samenwerkingspartners, zoals Het Danspaleis, Vluchtelingenwerk of Streetcornerwork/Volksbond. Hiervoor werken de deelnemers intensief samen. Zo stijgen jongeren op de participatieladder door eigen inzet en ervaring.

Door te kiezen voor evenementen waar de jongeren zelf veel affiniteit mee hebben, garandeert EventHands betrokkenheid van de deelnemers. Het programma biedt deze jongeren een kans om samen met anderen iets positiefs te ondernemen. Door successen te boeken, zien ze waar hun krachten en mogelijkheden liggen. Op die manier spreekt EventHands intrinsieke motivatie aan en ontstaat betrokkenheid bij de organisatie. Maatschappelijke activering en participatie staan centraal.

Door leerervaringsplekken te faciliteren en een (nieuwe) peergroup met diverse rollen te creëren, doen deelnemers in een beschutte omgeving nieuwe ervaringen op, maken ze vlieguren en ontwikkelen ze vaardigheden om actief en autonoom deel te nemen aan de samenleving. De jongeren gaan van zorgvraag naar zelfregie.

Doelstellingen:

1) Het versterken en verbeteren van de positie van jongeren door middel van werk, scholing en vrijwilligerswerk staat centraal binnen EventHands, met als resultaat sociale participatie, talentontwikkeling, maatschappelijke activering en arbeidsparticipatie.

2) Verschillende groepen jongeren verbinden, zodat ze elkaar inspireren, versterken en een gezamenlijke impact realiseren.

3) Deelnemende jongeren minimaal twee treden laten stijgen op de participatieladder.

 

projecten

Maatschappelijke Diensttijd

lees verder

Encore Festival

lees verder

Mysteryland

lees verder

Bevrijdingsfestival

lees verder